Thursday, 22 August 2013

VENOM vs. ALIENS vs. TERMINATOR vs. AVP !!!

"Venom vs alien05" by Ömer Zeren aka OmrZrn

"Venom vs alien04" by Ömer Zeren aka OmrZrn

"Venom vs alien02" by Ömer Zeren aka OmrZrn

"terminator vs avp 8" by Ömer Zeren aka OmrZrn

"terminator vs avp 7" by Ömer Zeren aka OmrZrn

"terminator vs avp 3" by Ömer Zeren aka OmrZrn

GEEK-TASTIC!!! :-O

No comments:

Post a Comment